Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

privacy - GDPR

GDPR = General Data Protection Regulation
Welke gegevens houdt Velt Brugge bij?
naam en voornaam
adres
telefoonnummer
e-mailadres
lidnummer

Waar halen wij die gegevens?
via de ledenlijst van Velt Nationaal, enkel onze eigen afdeling is toegankelijk;
via inschrijvingen voor onze activiteiten
via lijsten op beurzen waar u uitdrukkelijk uw adres achterlaat.

Waarom bewaren wij uw gegevens ?
om u informatie door te geven over de activiteiten van onze afdeling;
om u te herinneren aan een gedane inschrijving.

Wie verwerkt jouw gegevens?
de voorzitter van Velt Brugge (Rita Neyt)

Wie krijgt de gegevens?
ww gegevens worden nooit aan een andere afdeling of andere personen of organisaties doorgegeven.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?
uw gegevens worden bijgehouden tot u actief vraagt om ze te schrappen, dit kan door een eenvoudige e-mail naar veltbrugge@gmail.com of telefoon naar 050/67 02 55

Hoe worden de gegevens beveiligd?
De volledige gegevens staan op een private pc waar regelmatig backup van genomen wordt en die beveiligd is door een goede virusscanner;
De e-mailadressenlijst staat ook op een google-account beschermd door een paswoord.
Dit is toegankelijk voor de bestuursleden van Velt Brugge.