Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Beste groene mensen
Het samenleven is niet altijd even simpel, maar we houden het graag simpel.
We zeggen graag dat “de meeste mensen deugen”(1) maar je moet die deugdzame mensen eerst de duivel op het lijf jagen met boetes en stervenden die intensief eindigen om ze gevaccineerd te krijgen, want dood gaan wil toch alleen iemand die een voetbaltransfer van 120 miljoen mist.
Groen leven is ook niet simpel.
Ecologisch-groen leven, het is een spel van wikken en wegen : keuzes maken
in een wereld vol fake news, mediastormen en manipulaties.
En kiezen is niet altijd winnen.
Zo is het ene ogenblik het drinken van 1 glas wijn supergezond, maar dan is
het toch kankerverwekkend. Voor sommigen is het kweken van eigen kippen een droom op aarde (behalve voor diegenen die naast 3M leven) maar dan blijkt dat je eigen liefdevolle kweek (en dus langer voederen van Mieke en Charles) slecht is voor het milieu (want meer CO2 uitstotend dan plofkippen). Maar die plofkippen hebben dan weer geen – al te kort –  leven en moeten wel met 250 zijn om 1 koe te vervangen (2).
Om de CO2-uitstoot tegen 2030 wereldwijd te halveren mogen we individueel per dag slechts 3 kilo CO2 uitstoten (3).
Dat zal niet lukken met een steak van 225 gram, want die smakelijke gast stoot op zich al 10 kilo CO2 uit. Oeps ! 
Dan zeg je natuurlijk “OK, ik ben slechts ecologisch groen wanneer ik veganist 
word”. Yes ! 
En dan wordt het wikken en wegen voor gevorderden.  
Want waar komt mijn plantaardig voedsel vandaan en hoe is het tot in mijn bord geraakt (boot/vliegtuig/vrachtwagen, etc) en weet je dat wel altijd ?  
Er moet dringend een verplichte cursus “Veganisme”, minstens op Bachelor niveau, ingevoerd worden.
En om ons groen geweten nog meer te prikkelen …  
Ben ik nog groen wanneer ik toelaat dat slakken mijn courgettes verslinden of ben ik juist groener wanneer ik slakken vernietig om die weerloze courgettes te beschermen, die ik daarna – eenmaal volwassen – door de mandoline versnipper ?
Staat de mens boven elk dier, en elk dier boven elke plant ? Of is een CO2 opslorpende boom nuttiger dan een koe want nuttiger voor het milieu ?
Moeten we dan ook alle koeien vervangen door bomen ? En alle mensen door bomen, want mensen zijn toch zeer vervuilend en helpen de wereld naar de wuppe ?
“ ’t is al goed, mijnheer Socrates. Geef mij maar die muis die je gevangen hebt in de garage, want van al dat vegetarisch katteneten word ik een beetje dépri “.
Mijn kater , Pokémon, wil de wereld absoluut niet redden. Hij vindt het
fantastisch dat de Chinezen nu en dan een hondje lusten – hij lust hondjes rauw – maar zelf is hij geen groene jongen. Hij leeft in het groen, en teveel groen is voor hem vooral teveel teken.
Het zoveelste teken dat de natuur soms pijn doet , soms ongenadig is en de mens soms groen doet lachen (in Pepinster weten ze er alles van).
 
Bi-Jo
27/08/21  
 
(1) Rutger Bregman – “De meeste mensen deugen” - 2019
(2) Veganist Tobias Lenaert in De Morgen – 25/8/21
(3) Sarah Bridle – “Food and Climate Change Without the Hot Air”
(Interview in Humo van 13 juli 2021)

Beste deugende mensen

Het is 9 juni 2021. Voor sommigen het einde van de derde wereldoorlog. Of toch zoiets.
Dat moet gevierd worden. Ik haal een zak chips uit de kast, stel vast dat de inhoud reeds een jaar over tijd is, maar daadkrachtig zoals altijd giet ik de chips in een afgeleefde Pyrexschaal en zet ze midden het grasveld als aperitief voor mijn vrienden, de eksters.
Mijn vrienden zijn jaloers op mijn herwonnen vrijheid  en beginnen gaten te pikken in
mijn  vliegenramen. Ik begrijp hun signaal. Wie a zegt moet b doen volgen.
Dus neem ik de oogst aan slakken van de vorige avond en serveer die in de chipsloze schaal.
Ik hoor onmiddellijk enthousiast en dankbaar gekwetter. Niet van  de slakken, wel van de eksters.
Pokémon, mijn sinds gisteren tekenloze kater, heeft mijn heen en weer geloop kritisch gevolgd, zonder commentaar. Maar  meestal, wanneer ik weer eens overmoedig denk dat ik goed bezig ben, komt mijn kater op de proppen met een moralistisch-filosofische opmerking. “Maar Bi-Jo toch. Kan je me eens uitleggen waarom de door jou gevangen slakken geserveerd mogen worden aan die  vliegenraamvandalen ? Help jij nu niet te enthousiast aan het verstoren van het biologisch evenwicht ?”.
Beste lezers. Ik zal nooit beweren dat ik nooit domme dingen doe – in mijn tuin, en
ook daarbuiten – maar soms moet je je opgekropte frustratie uitwerken in agressie, ja
zelfs vernietiging. Zelfs een groene jongen is maar een mens.
Want, wat gebeurt er in juni 2021 ? De slakken vreten alles, maar ook alles op : niet 
alleen courgettes, maar ook de uit de grond piepende jonge aardappelplanten,
de aardbeien, de tomatenplanten enz. Alles. ’s Nachts maar ook overdag.
Ik vul dan ook dag en nacht potten met slakken. En omdat er geen Blauw Kruis bestaat voor slakken en ik niet kan aanvaarden dat mijn moestuin verorberd wordt door die drommelse vandalen ga ik toch de oorlog aan, wetende dat het een verloren strijd is, maar vechtend tot aan mijn laatste adem.
Voila, ik leef, dus ik vecht verder.  Wat Pokémon en andere moralisten ook mogen denken.

Bi-Jo
23/6/21

Beste mensen

Ik zat in het kleinste kamertje aan bladzijde 98 – ondertitel “ Over nuttelozen en voorlopig nuttelozen – van “Wijs, grijs en puber” (Jean Paul Van Bendeghem) toen de deurbel mij van de filosofische realiteit in de dagelijkse realiteit terugwierp. Omdat dergelijke switch mij als alleenstaande reeds meermaals was overkomen was ik getraind in het schakelen van zit naar staan en het terug betreden van de ondanks corona toch voortschrijdende wereld.
Aan mijn deur stond een ongewapende gemaskerde verschijning .“Aha” zei de man, wat altijd een sympathieke opener is. De Aha-Erlebnis past bij elke Frans – of hij nu vrolijk is of treurig – die iets ontdekt of eindelijk begrijpt.
“Aha” zei de man “Wat een genoegen om kennis met u te mogen maken”. Omdat in vele relaties het ongenoegen vaak op het genoegen volgt bleef ik met een vragende en afwachtende blik toekijken. Maar met een mondmasker was dat niet zo duidelijk.
“Het genoegen kan wederzijds worden, maar wellicht zal ik van u vernemen waarop dat genoegen kan gestoeld zijn ?” was mijn antwoord. 
“Wel, ik ben hier als afgevaardigde van de Alleenstaande Mannen en Vrouwen Vereniging, de AMVV. We hebben  vernomen dat u ook alleenstaand bent en we hopen u met onze club te kunnen ondersteunen in deze moeilijke periode van uw leven, temeer doordat corona het ons nog moeilijker maakt”. 
Veralgemeningen hebben het voordeel dat ze het beeld scheppen van een groot draagvlak, maar ook het nadeel dat ze weinig rekening houden met de grote verscheidenheid binnen een soms door eigenbelang gedreven bevolking.
“Ik ben zeer ontroerd door uw medeleven, maar hoe weet u dat ik door een moeilijke periode in mijn leven ga, beste AMVV-er ?“.
Ik ging er van uit dat zijn inschatting gebaseerd was op wetenschappelijk onderzoek van elkaar tegensprekende wetenschappers, maar dat was niet het geval.
“Awel, beste lotgenoot, we gaan er van uit dat alleenstaande mannen eenzaam zijn en steun nodig hebben tegen die eenzaamheid, of niet soms ?”.
Ik heb veel tijd om na te denken, ook over alleen-zijn en eenzaamheid, maar het leek mij niet het moment om aan mijn voordeur het debat daarover te openen.
“Komt u binnen, beste AMVV-er, en maak kennis met mijn afwezige eenzaamheid”. 
De man volgde mij op 1,5m naar de veranda. Ik toonde hem vol trots mijn binnentuin vol slavarianten, selders in de puberteit en andere zeer diverse groene vrienden en vriendinnen.
Omdat ik zag dat de man een beetje van zijn eenzame melk was begon ik nog enthousiaster uit te wijden over de dagelijkse liefde die ik schonk door mijn planten  regelmatig enerzijds in totaal onverantwoord putwater onder te dompelen
en anderzijds bijna dagelijks aan de pluk te gaan. Ik beschreef op meusiaanse wijze de visuele en culinaire voldoening van een combinatie van veldsla, krulsla, Amerikaanse bruine, Red salad bowl, rucola en nog zoveel meer, in combinatie met pijpajuintjes. snoeptomaatjes, basilicum, peper en zout en bio-olijfolie. 
De eenzame man stond er eenzaam bij maar prevelde wel iets over het feit dat ik een bevoorrechte positie had met zoveel binnen- en buitenruimte.
Ik zei hem dat hij van mij meer dan een punt kreeg maar dat veel mensen met een beperktere ruimte zich toch geweldig konden amuseren met allerhande eetbare planten. 
En inderdaad, in het leven is alles een kwestie van keuzes maken. Laat je – naast die van je eigen vrouw – ook 1 of meerdere groene vrouwentongen in je living tot je spreken of zet je er sla of zelfs struiktomaten.  
Ik leidde de bezoeker naar de uitgang, bedankte hem voor zijn luisterbereidheid – een uitzonderlijke kwaliteit in deze tijd – en was zelf tevreden over mezelf dat ik hem niet had meegenomen in mijn tuintje om de aardbeien te tonen
van de Koronavariant. Opscheppen mag, maar zonder te overdrijven.

Bi-Jo
26/4/21    

Beste mensen

Ik stond deze middag in mijn keuken te shaken op het ritme van “You can’t judge a book by the cover” van Bo Diddley toen mijn kater Pokémon aan mijn kattenproof jeansbroek krabde.  “Are you lonesome, boy ?” vroeg ik in het jargon van deze tijd. 
“Ken ’t gèt” reageerde Pokémon, “Ken ’t gèt”.
Sorry, lezers, maar ondanks mijn pedagogisch geschoolde en verwoede pogingen ben ik er nog steeds niet in geslaagd om mijn kat Beschaafd Nederlands te laten praten. Zoals sommige mensen heeft Pokémon de neiging om soms dwars te liggen, zeer dwars zelfs. En niet alleen over het niet willen spreken van een beschaafde taal.
Ik had kunnen reageren met “Even geduld lieverd, alles komt goed.  ’t Is een kwestie van een beetje geduld”, maar omdat ik niet wist waarom mijn kat het gehad had moest ik bij mezelf te rade gaan. 
Was ik verstrooid en kreeg hij minder eten dan anders ?  Wilde hij meer aandacht, moest ik hem meer strelen en meer met hem praten ? Was hij afgewezen door de kattinnen uit de buurt ?
Ik bleef mezelf maar vragen stellen. Maar toen kreeg ik – weer eens – een geniale ingeving.
“Pokémon, jongen, we gaan d’r een keer invliegen. Vollen bak”.
En toen duwde ik Status Quo met “Whatever you want” in de
passende opening en kon de beatpret beginnen.
“Whatever you want
Whatever you like
Whatever you say
You pay your money
You take your choice
Etc”
Maar omdat Pokémon niet te ver gestudeerd heeft zag ik mij verplicht vlug vlug vlug een brugse versie te maken. En dat ging als volgt :
“Walére, jè ’t gèt (5x)
Stopt eki mè zagen
Stopt eki mè klagen
Kruupt in j’n of
Kuust ol da stof
Walére, jè ’t gét (5x)”
Ik keek naar Pokémon. 
Plots proestten wij het uit en brulden : “Wèn ’t gèt, wèn ’t gèt”.
We konden er weer een beetje tegen.
Voor even.

Bi-Jo
februai 2021


Beste mensen

“Elk nadeel heb z’n voordeel” zei de voetbalgod en deeltijds filosoof Johan Cruyf.
In coronatijden is dat voor de bevoorrechten onder ons zeker gemakkelijk in te vullen. Ingaand tegen wetenschappelijk onderbouwde adviezen van de Vlaamse Bouwmeester om dichter bijeen te gaan wonen in stadskernen hebben meer mensen er voor gekozen om een huis met een tuintje te kopen of een groter appartement met een terras.
De roep naar meer bos en groen gaat gepaard met meer ontgroening door bouwprojecten, zowel voor gegoeden als voor mensen die een sociale woning nodig hebben, want we zijn nu eenmaal elk jaar met meer. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde, zei men vroeger, maar toen wist men nog niet dat elk voordeel ook soms een nadeel heeft.
Huizen worden onbetaalbaar, behalve voor diegenen die het kunnen betalen. 
“Elk nadeel heb z’n voordeel”. Jaja, leg het maar uit aan je kat als je door het laatste coronanieuws gewekt wordt met de boodschap dat katten en honden (en zelfs apen) besmet met corona rondlopen. Leg het maar uit als je met een bamboestok 
van 1,5m naar buiten wandelt (met aan het einde van de stok een handschoen om je kat nog een beetje te kunnen strelen) en het kattenvoer moet neerzetten met je mondmasker, en je kat eerst schrikt, maar dan door je troostende en herkenbare stem verneemt dat jij nog altijd zijn beste vriend bent, en dat de vriendschap op afstand moet beleefd worden. 
Ik heb geprobeerd mijn kat te leren zoomen maar hij is niet zo handig met een laptop. En, hij ziet er ook niet zo schattig uit op het scherm. En ik ook niet.

Bi-Jo
Januari2021    


Beste mensen

Communicatie, jaja, communicatie. In C-tijden staat communicatie centraal.
Dat heb ik aan den lijve ondervonden.
Mijn jongste dochter, T., is het geslaagde resultaat van een samenkomen van een briljante pedagoge en een  moralistische ingenieur die de Morandibrug in Genua al zou laten instorten nog voor ze gebouwd werd.
Toen C. ongenadig en zonder aanziens des persoons begon toe te slaan werd mijn dochter door een schalks inwendig duiveltje gedwongen om enkele weken uit te wijken naar het eiland T. 
En toen sloeg het noodlot toe. Mijn dochter vond op de site van Binnenlandse Zaken geen reisformulier voor schildpadden. En zo viel de  fatale beslissing om die schattige oerdieren bij opa Bi-Jo te huisvesten. Opa hield zich zoals altijd sterk, maar zijn inwendig duiveltje was totaal over zijn toeren. Want, laat ons maar eerlijk zijn, hoe communiceer je met schildpadden ?
Ik weet het, je hebt Google en je hebt You Tube, maar een schildpad trekt zich niets aan van internet. Ik moest dus mijn beste psy-truuken uit de kast halen.
Het begon reeds op de eerste dag. Mijn eerste kerstomaatje vond Harkmol (ja zo heet een landschildpad van gameverslaafde kinderen nu eenmaal) best te pruimen, en een slaatje en wat witloof werden ook geproefd, maar dat was slechts een aperitiefje, want M. begon zowaar de glazen wand van zijn terrarium op te kruipen. Hier was de communicatie duidelijk : “Ik wil hier uit, onnozelaar !”. De onnozelaar van dienst nam het beestje ( 9 cm in de lengte) met voorzichtige vingers en wandelde ermee de tuin in. 
Op het ogenblik dat ik Harkmol op het gras plaatste verscheen Pokémon ,
mijn kater, en hij wees naar een uithoek van de grasveld. “Heb je ’t al gezien ?
Ik heb een rat afgestraft”. Ik liep naar de aangewezen plaats en inderdaad, daar lag een dode rat waar al enkele vliegen en wespen aan de uitvaartbegeleiding begonnen waren.“Waarom moest dat beestje dood, Pokémon ?”.
“Look, heeft dat beestje een mondmaskertje op ? Neen, dus moest ik optreden. Onmiddellijk en kordaat want jij behoort tot de risicogroep. 
Ik mocht geen moment aarzelen”.
“Maar allez, Pokémon, jij draagt toch ook geen masker “.
“Of course, maar ik zit in je bubbel, toch. Of wa ?”.  
Deze kattenlogica moest ik abrupt onderbreken toen ik me realiseerde dat ik Harkmol uit het oog verloren was. Oudemannenpaniek in een intensievenbed was mijn deel. “Shit ! Shit ! Shit,Harkmol, waar ben je, nagel aan mijn nog niet bestelde doodskist”. Er kwam geen reactie.
Ik realiseerde nu pas dat communicatie zeer complex verloopt. Je hebt enerzijds de boodschap (“Waar ben je ?”) en anderzijds de potentiële ontvanger van de boodschap (luistert hij, begrijpt hij de boodschap, wil hij gevolg geven aan de boodschap ?). 
Plots voelde ik iets aan mijn rechter voet. Daar was mijn zorgenkind.
Ik had hem duidelijk over het hoofd gezien. Een fout die bij communicatie “soms” nog kan voorvallen, denk ik dan.
Opgelucht plaatste ik Harkmol tussen het welig tierend onkruid en nam ik  plaats in een stoel. 
Nu, enkele weken later, leef ik verder schildpaddenloos. Elke dag luister ik minstens 2 maal naar “Wish you were here” van Pink Floyd. De laatste zinnen prevel ik altijd mee :
               “How I wish, how I wish you were here.
                 We’re just two lost souls swimming in a fish bowl, year after year,
                 Running over the same old ground.
                 What have we found ?
                 The same old fears.
                 Wish you were here.”
Pokémon, mijn kater, kijkt me nu in de ogen en zegt “Mannen, ja mannen, een grote mond en een klein hartje. Zeg dat ik het gezegd heb”.
Zeg nu nog dat communicatie niet duidelijk kan zijn.

Bi-Jo

Augustus 2020

 

Beste mensen
 
7 juni 2020 – 18u
Liefste dagboek. Ik ben terug van mijn dagelijkse reis. 
Je weet dat ik altijd op reis ga zonder valies, maar wel met de bedoeling om
met een valies vol positieve vibes terug te keren. Soms lukt dat, soms valt
dat wat tegen.
Vandaag  was de zon goedgemutst en vroeg opgestaan. Ik stapte naar buiten
en zei “Sunny, good morning. Have a nice day.”. Mijn vriendin smilde terug.
De eerste planten, twee laurieren en twee oleanders, smeekten om water. 
Het volstaat niet om een goede vriendin te hebben, je moet ook je andere 
vrienden goed verzorgen. Ik trok naar de regenput en vulde de eerste gieter
van de dag.
De laurieren en oleanders dankten opgelucht, maar vroegen toch nog wat
extra meststof. Dat is soms het probleem met vrienden : je geeft iets en ze 
vragen nog wat meer. Soit.
De volgende stappen brachten mij bij mijn elk jaar terugkerende lavas liefjes. 
Ze zijn nu zo groot als ik en dat spreekt ook makkelijker. Omdat ze zo groot
zijn en breed uitgegroeid hebben ze er geen probleem mee als ik van tijd tot 
tijd wat van hun uitpuilende buikspek afsnij .
Maar vandaag zat er geen snijbeurt in. Wel een klapke over de invasie van 
heermoes. Ik had mooi praten over verdraagzaamheid en iedereen moet
leven, mijn lavasjes bleven bij hun discriminerend standpunt. Angst is soms
een uitstekende raadgever maar kalmte zal ons meestal redden, want de 
natuur is soms – voor ons – een pestkop, maar evenzeer vaak behulpzaam.
Heermoestuin-thee is een schat voor mijn vrienden de aardappelplanten
en mijn lachende rozen. 
“Hey, Bi-Jo” riep het aardappelbed in koor “kom ons nog eens indekken met
vers gras”. 
Jaja, dacht ik, de ene kortwieken om de andere een dekentje te geven.
Omdat een oude mens (maar ook een jonge) zich niet mag laten opjagen heb
ik de aardappelen beloofd dat hun dekentje morgen zal gespreid zijn.
Ik schuifelde verder tot bij de courgettetweeling. De gele courgette is een
stoeferke. Fier toonde hij zijn eerste vruchten, ongeveer 10cm groot reeds.
De groene courgette keek wat beteuterd naar mij en zei :
“’t is niet mijn schuld, maar van die f… meeldauw die mij aangevallen heeft”.
“Jaja” repliceerde de gele “ Steek het maar op de meeldauw. Ik heb ook 
meeldauw. ’t Gaat hem om de goesting en de liefde”.
“Rustig, rustig” zei ik “Rien ne sert de courir, il faut partir à point. We zullen
op het einde van het seizoen wel zien wie het meest goesting en liefde heeft
gekend”.
Terwijl ik  naar de tomaten wandelde hoorde ik de groene courgette tegen de
gele zeggen :”Is dat niet een beetje triestig : een oude mens die tegen zijn
aardappelen staat te praten, terwijl hij daar later puree zal van maken ?”.
Liefste dagboek, er zijn veel levensvragen die ik nog niet bevredigend heb
opgelost, maar van dat praten met mijn kat, mijn kippen en mijn groenten, 
daar word ik al lang gelukkig van. Er zijn genoeg mensen die zelfs geen 
grassprietje hebben om tegen te praten. Wat een gelukzak ben ik met al
die natuur rond mij. Niet alleen planten, struiken en bomen, maar ook
eksters, kauwen, merels en andere kleinere vrolijke vrienden die nu vanaf
4u in de morgen met mij in dialoog willen gaan.
Vorige week vloog een goudhaantje tegen het raam aan mijn voordeur.
Het zat verdwaasd naar mij te kijken. “Don’t worry, be happy” zei ik,
terwijl het 5 gram wegende wezentje in mijn rechterhand zat te bekomen.
Eerst wou het niet vertrekken, maar toen floot ik de begintonen van
Africa van Toto en dat vitaliseerde ons volledig.  
Ik bleef staan, maar het goudhaantje vloog naar de dichtstbijzijnde muur.
Daarmee eindigde mijn eerste en wellicht laatste nauw contact met een
goudhaantje. Ik voelde me de rest van de dag zelf een goudhaantje, maar
gelukkig leef ik al langer dan een goudhaantje (goudhaantjes leven
gemiddeld slechts acht maanden).  
Het verslag van mijn reis naar de tomaten zal voor morgen zijn, want ik moet
dringend nog wat op You Tube opzoeken voor mijn proefwerk in de eerste
kandidatuur “Popmuziek” aan de Hogeschool “Voor Oude Mensen die niet
mogen klagen”.
Via pre-teaching heb ik van de prof vernomen dat 1 van de vragen een
bespreking zal zijn van 3 coronaliederen.
Ik zal me maar eens muzikaal gaan uitleven.
 
Bi-Jo
 
Geraadpleegde bronnen
- Onkruidboek – Velt
- Dirk Draulans – Knack – 10 juni 2020 – Het goudhaantje
- De 3 liedjes :
- A) Katrien Verfaillie -  Kunnik Nemi Na Joen Komn
B) Supercontent – Van Ranstliedje
C) Coronavirus Rhapsody (based on Bohemian Rhapsody) Covid19 
     – Invoca – Raül Irabién
P.S. Het verhaal van het goudhaantje uit bovenstaand verhaal is echt.

Beste mensen

Zwijgen is ook een manier van spreken, en iemand anders laten spreken in uw plaats is een vorm van bescheiden onbescheidenheid.
Denk daar maar eens over na, want sommigen hebben  nu  wat meer tijd.
Sommigen, want veralgemeningen slaan soms op weinigen. 
Tijd om de tijd trotserende wijsheid boven te halen.
”Wanneer een geleerd persoon een oordeel velt over zijn specialiteit, is het pijnlijk om te moeten horen dat iemand zichzelf als maatstaf neemt” en “Het is een ware marteling om iemand aan het woord te horen over iets wat zijn pet te boven gaat, op eender welk gebied”.
Dagelijks, wanneer ik naar de panelleden van Terzake en De Afspraak luister, denk ik aan die uitspreken van Kenko, een Japans kluizenaar,
die 700 jaar geleden reeds in “De kunst van het nietsdoen” een aantal overwegingen neerschreef waarvan sommigen nog altijd actueel zijn.
Nuance is een moeilijk te verkopen goed, want stoere uitspraken zijn zo goedkoop dat je ze zelfs in de Action niet hoeft te kopen. Je maakt ze zelfs zonder hersenen aan de lopende band.
Neem nu de discussie met de ecomodernisten. Deze vaak frisse jonge mannen (bv. Maarten Boudry en Hidde Boersma) stellen bvb : “Waarom heel de wereld in de stad zou moeten wonen” (De Correspondent) of “Nog een reden dat biologische landbouw niet duurzaam is : het is te moeilijk”(De Correspondent) of recent “Kleinschalige en lokale landbouw beter voor de natuur ? Het is net andersom” (De Morgen – 15/5/20).
Deze ecomodernisten willen dus megasteden en megastallen, want dat is pas rationeel. En al dat gepruts in je tuin is tijdverlies want industriële voeding is even gezond en veel goedkoper (en dus beter voor de mensen die geen tuin hebben). 
Niet alleen de vraag  “Moeder waarom leven wij ?” maar ook “Moeder, hoe leven wij ?” zijn een discussie waard, maar zullen niet zomaar door Iedereen unisono beantwoord worden. Leeftijd, inkomen, opvoeding om maar enkele componenten te vernoemen zullen bepalen of je in een huis(je) met een tuin(tje) kunt leven/ wenst te leven. Voer voor een fantastisch avondje onder Velt-leden. 

Bi-Jo
Mei 2020

Beste mènschen

’t joar is goe begost, ’t kost nie beter. Kiek zè, ’t zit èm azo.
Ken’t kot olléne want m’n boas is nie thus. Je zit in ’t AZ, bie d’n spychioater, vor ’n parleetje.
Wallére die mensch, goa je zeggen, bie de spychioater ?
Da’s toch nie om mee te lachen. Vanzeneigens is ’t nie om mee te lachen, vanzeneigens.
Mo ja, ’n mènsch é nie oltied te kiezen hé.
't Begost ollemolle verleden moand. Je goatie no buuten no z’n kiekens, mo je zag gin kiekens.
Je peistie nog da’s ollemolle ip under nest zaten, mo ja m’n ratje, er woaren d’r 2 weg en ’t derde kieken zat olf doogebeten ip z’n nest.
Da was ’n bitje verschietelik. ’t Was wére van dadde gewist.
Een vos aad èm gamusèrd. Vo de zovilste ki.
M’n boas, Bi-Jo, is ’n mèns van leven en loaten leven, mor elk ’t zinne is toch ook ‘n principe da je toch ’n bitje moe respecteren.
M’n boas was kwoad ip d’n stoekten vos, mor ook kwoad ip z’n eigen, omdatie z’n beestjes nie beter aa kunnen beschermen.
Je zat dus mè n’n serieuze knoop in z’n mage.
En tons oordetie da de katten nie mè buuten mochten lopen omdata te gevoarlik is vo d’andere beestjes, lik de muuzen en de veugeltjes.
De vos moe beschermd worden, mo z’n kiekens nie.
“Zin ze nu ollemolle zot geworden ?!” zeitie tegen mien. Je zag èm ol zitten mè mien hele dagen ip z’n schoot.
Pas ip, ’t is nie datie me nie geiren ziet wè, mo te is noois goed é. En ’t is azo da m’n boas ’n parleetje goan doen is mè ’n spygioater in ’t AZ.
Messchiens goa de spychioater èm zeggen datie zelve wa meer buuten mo lopen want data gezonder is dan hele dagen binnen te zitten.
En azo zoe ‘k ik d’n boas van ’t kot worden. Merci spychioatertje…
Pokémon (d’n boas, sorry de katte van Bi-Jo)

Beste mènschen

‘t is nie te geloven, ‘t is echt nie te geloven. Die mènsch kan babbelen, ‘n
babbelkoente eet er niet an.
Je goa giender nu zeggen : “Over wien èi je gie ‘t nu were ?”. Awol je weet wel, m’n beste moat Bi-Jo.
Mo vint toch, da babbelen van èm, da’s ‘n ziekte, ‘n mallarde lik da ze zeggen in
Brugghe. Je babbelt naturlik mè mien, mor ook mè z’n kiekens, mè z’n bomen en zalfs mè z’n koerzetten.

Je moedeki luusteren. Verlede weke stoatie dor bie een grote koerzette. Zekerst
ene van 4 kilo. Je zegtie tegen eur : “ Zoe je gie nie e ki no de Weight Watchers goan, want je BMI is toch ‘n bitje derover”. Worup da ze zie zegt : “Jamo Bi-Jo, ‘k èn d’er ook an gepeisd, mo ‘k vrezen da ze goan zeggen da’k meugen kommen, mo da ze me in een soeptje goan droaien mè broccolli”.

En Bi-Jo verstond da, want dien schinillegoard aat de zuster van die koerzette
‘n weke dervoren in ‘n lasagne gedroaid mè ricotta, mascarpone en parmezaan
en die koerzette mè z’n mandoline in fiene schelletjes gesneen. En je wist da de
koerzette vree zeer a gat.
En azo eetie vandage  ‘n koerzette van 6 kilo afgesneen.
Jé me gezeid datie mè z’n koerzette no Zeebrugge go rien, en da ze do nie go
moeten leren zwemmen mo geschilderd go worden deur 1 van de grotste
kunstenoressen van ‘t moment en datie zekerst is da da kunstwerk goat
ipgenomen worden in de canon van de Vlamsche noatie.

‘k vienden ‘t wol spietig datie mien nie è meegepakt no Zeebrugge, mo ja, je
kan nie olles èn in ‘t leven.                                                                            

Pokémon, de katte van Bi-Jo

Beste mènschen

Moeje nu ne ki luusteren. m’n boas is biekans - ‘k zeggen wol biekans – dul geworden.
‘t schilde geen oar.
Wat ister nu wére geburd mè dien boas, oorek joender vroagen.
‘k zeggen lik dat is. Die mènsch ziet of, d’n latsten tied.

Heel d’r dagen oort’ie de mènschen roendom èm klagen en trunten.
Over ‘t wére, over de vinten, over de vrouwen, over de politiek, over de pries van d’n
elektriek. Allez, eigentlik over olles.
En ja, m’n boas krieg do ‘n bitje ‘t zur van.

Die mènsch éé geluk. Je zit ie nie ip feiceboek en je doe tie nie an watsèp. J’is naturlik nie mee, en je wil tie nie mee zin. Want ol die meezinders worden  ‘n bitje zot èn olf en vermoaschen under leven, zegt’ie.

Allez, kiekt e ki wa tie vandage were gedoan èt : rooie beiers en framboazen getrokken, en omda die struuken deur malkoar groeien is tie nu vreed gepateeëld ip z’n oarms.
 
Mo ‘k moen zeggen lik da’t is : die mènsch klaogt do nie over. Lik da ze zeggen :
“Je pakket lik dat is”. En z’n konfieture é veel succes bie de vrouwtjes, étie me gezeid.

En naturlik, en dat é m’n boas mien ol vele gezeid, nie iedereen eet ‘n of mè beiers, bramen en ander fruut wo da je je mee kunt amuseren lik ‘n kleen kind.  
Mo, wit je wol, er zin oak mènschen mè n’n of die dor ook de schieterieje van kriegen ip ‘n bepoalde leeftied en ip ‘n appartement goan leven in ‘t stad. ‘t Schient da da goed is vo ‘t miljeu. Mo m’n boas vroagt èm toans of wo da je ols vint moe kruupen os j’n vroawe ook begint te klagen en te trunten. Je moet ol n’n groten balkong èn om ip te vluchten nor j’n perselle of j’n andere groensels in potten. Je kunt ook geboaren da je
‘t vliegend schuuf èt en ‘n bitje ip ‘t toilet goan zitten, naturlik.

Mo ‘k èn chance. m’n boas is nog ‘n joenge vint. J’ is nog mo 79. En tegen datie oenderd joar is zie ‘k ik ier ol lange schampavie.
En tons moe ‘k ik ol da gezaag, geklaag en getrunt van de mènschen nie mè oren.
‘k goan ‘t missen. Allez, toch ‘n bitje.

Pokémon
De katte van Bi-Jo
(juni 2019)

Verklarend woordenboek

Dul : kwaad
Trunten : pruilen
‘t zur : maagzuur
Zot èn olf : zeer uitbundig
Vermoaschen : verprutsen
Beiers : bessen
Gepateeëld : toegetakeld
Snotverdoasie : bastaardvloek
Kloefekappere : onnozelaar
Perselle : peterselie
‘t vliegend schuuf : diaree
Schampavie : weg

Lectuur voor optimisten/pessimisten

1. Feitenkennis – Hans Rosling – Spectrum – 2018
2. Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat – Maarten Boudry – Polis -2019

Beste mènschen


‘k èn ‘t gèt. Zekerst weten. ‘k en ‘t gèt mè dien kaliesieklutsere van un Bi-Jo.
O je ‘t mien vraagt : ‘t is nun anoazelen puut, nun onoazelen tuut .

‘t begost ollemolle mè da meistje, je wit wel die Greta, die Pipi Langkoesse van ‘t klimoat. En tons kwam ‘t er nog  Anunaatje bie en ‘t spil zat helegans ip de wagen.
Ol d’n ene kant verstoakt wel. ‘k lagen do juste in de serre bie Bi-Jo en ‘t was warme,
un bitje te warme. ‘k droaden ost van m’n senters. Mo ‘k zien geweune buuten gesprongen en ‘t problem was ipgelost.
Dus, ja, ost te warme wordt èn me ollemolle un problem, mo je moet ‘t oplossen.
Mo, om nu te goan leven lik d’n Bi-Jo, da’s toch nog un ander poar moawen.

Luustert u ki.
Eerst aa tie gelezen da koeievlees vreeë slicht was omda die beesten hele dagen wienden loaten die ‘t klimoat no de kloaten helpen. Tons las tie da ol  ‘t vlees slicht
was vo ‘t klimoat. Dus : weg zwien, weg kieken, etc.
Tons was ook de vis nie mè goed, want ofwel vul mè plastiekdeeltjes, ofwel mè uut-
sterven bedreigd, want ja, os je geen vlees mè it, begin je ollemolle vis ‘t eten.
En ton mog tie gin  melk en koas nie mè eten want ‘t éne is van koeien en da zin
gevoarlike beesten; ofwel van schapen en geëten en die beesten worden oak doodgedoan os ze nie mè ipbringen, en under pootafdruk ip d’èrde is veel slichter dan van zwiens en kiekens.
En naturlik magtie geen bananen, appelsienen, citroenen en avocado’s mè eten, want
da komt van veel te verre.
 Bi-Jo is nu veganiest tot in de kiest. J’is ol 20 kilo ofgevollen, mo je ziet er nie gezond uut en je kan nie mè lachen. D’n apotheker is wreed content want naturlik moetie supplementjes slikken vor ol wa datie mist. Mo ist gezoend ?
Mo da’s nu nie zo erg wè.
Wit je wa da ter erg is ?   Ik kriegen geen kattebrokken mè van vlees of vis. En patatten mè sojamolk is nie te fretten.
Wit je wa : morgen kuus u kik m’n schuppe ier of en Bi-Jo moe z’n muuzen mo zelve
vangen.

Pokémon
De katte van Bi-Jo (tot morgen)


P.S. Je go giender nu zeggen da’k un egoïstisch katje zin, mo luusterd u ki. ‘k vliegen nie  en ‘k rien nie (zelfs nie mè n’n elektrischen tring die ip elektriek ried gemakt mè bruune kolen uut Duutsland ).Mo peisd  uki diepe. Un katte é zogezeid zeven levens, mo mun moedere, die overreën is deur nun elektrieschen vilo, èk nog nie wére gezien. Dus : ‘k en mor één leven. En oeveel levens eed un mènsch, peisje ? ‘k verstoan datter velen zin die d’r willen van profiteren en olléne an under zalve peizen. ‘t is nie schone mo veel mènschen zin nie beter dan un katte. En ‘k zoen nog vele kunnen zeggen , mo ‘k goan zwiegen.

Bronnen :
Moet er nog vlees zijn ? – Laurens de Meyer – Borgerhoff & Lamberights
Het broeikaaseffect – Tonie Mudde – De Morgen 20/04/19
Uit de puinhopen – Georges Monbiot – Lemniscaat
Voedingssupplementen kunnen de gezondheid schaden – Marleen Finoulst – Knack 17 april 2019
Van vlees op kaas overstappen is een bedreiging voor het milieu – Graham Lawton in New Scientist – De Standaard 20/21 april 2019


Verklarend Brugs
– Kaliesieklutsere : zeveraar
– Onoazele puut : dommerik
– Onoazele tuut : zeer domme man
– van z’n senters vollen : bewustzijn verliezen